ASUME RÕUGE SÜDAMES.
avatud kolmapäeviti kell 14.00-18.00

Sunday, November 13, 2016


 
PRIA toetab Leader meetme 1 „Küla ja kultuuri meede“ alameede 1,1 „Külakogukondade arendamine“ kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Kangastelgede keskuse arendamine Rõuge Kunstikuuris" elluviimist.
Projekti kogumaksumus on 33486 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 3348,60eurot. Projekti elluviimiseks saadud toetus on 30137,40 eurot.
Projekti käigus renoveeritakse ja soojustatakse ruum pindalaga 59,25 m2, paigaldatakse uus elektriseadmestik ja vahetatakse välja osaliselt hoone katusekate.
Renoveeritud ruumi tuleb kangastelgede keskus, mis on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks. Seal saab kududa erinevatel telgedel, osaleda õpitubades, saada individuaalset õpetust, soetada töövahendeid ja materjali.
Eesmärk on kaasata piirkonna kohalikke meistreid ja arendada Rõuge Kunstikuurist aastaringselt toimiv paikkondlik käsitöökeskus erinevas vanuses inimeste käsitöö- ja kunstialaste oskuste omandamiseks.
Oodatavaks tulemuseks on renoveritud 59, 25 m2 suurune ruum, kus huvilised saavad aastaringselt vabalt valitud ajal käia kudumas kangast. Töötab kudujate võrgustik „Õppijast saab õpetaja.


Lisainfo: Annika Kevvai

anneka441@hot.ee