ASUME RÕUGE SÜDAMES.


Monday, July 26, 2021

AIGU OM festival Kunstikuuris 28. juulil

 


AIGU OM festival 28. juulil Rõuge Kunstikuuris
kell 12.00 keraamika õpituba
kell13.00 lastekirjanik Triinu Laane raamatu LUUKERE JUHANI JUHTUMISED lood ja meisterdamine
kell 14.00 Meelika Hainsoo LAULAMI LATSIGA laulu õpituba
Õpitoad lastele tasuta, suurtele soovituslik annetus 5 eurot

vaata kogu programmi infot https://aiguom.ee/

Sunday, July 4, 2021

 KERAAMIKA kursus igal neljapäeval kell 17.30. Juhendab Aivar Rumvolt. Tasu 10._

Sunday, July 19, 2020

Rõuge valla toetus

MTÜ Omatehtud on saanud Leader meetmest toetusi Rõuge Kunstikuuri
 renoveerimiseks:
1. renoveeritud on  õppeköögi ruumid ja paigaldatud tehnika ja tööpinnad. 2615,12 euro suuruse omaosaluse tasumisel toetas vald MTÜ Omatehtut ja tasus sellest 2353,60 eurot ja MTÜ omafinantseering 261,52 eurot. 
2.  renoveeritud eksponaatide ruumid ja
 ehitatud välja küttesüsteem, vee-ja kanalisatsioon, kaks wc ruumi ja üks dusiruum. 
4425,69 euro suuruse omaosaluse tasumisel toetas vald MTÜ Omatehtut ja
 tasus sellest   3983 eurot ja MTÜ omafinantseering 442,69 eurot.                                                                                 

Monday, August 19, 2019

Toetus KOP 2019 aasta kevadvoorust.

Rõuge Kunstikuuris on valminud soojustatud, energiasäästlik ja valgustuse nõuetele vastav tööruum olemasolevate ja uute ringide- töötubade läbiviimiseks. Kontsertide ja näituste korraldamiseks.
Valgustuse paigaldamiseks saadus toetust  Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvoorust. Meede 2- elukeskkond ja kogukonnateenuste arendamine.
Projekti kogumaksumus 2448.00, sellest KOP toetus 2000.00 ja omaosalus 448.00.Wednesday, December 12, 2018

Projektid

 
1. PRIA toetab Leader meetme 1 „Küla ja kultuuri meede“ alameede 1,1 „Külakogukondade arendamine“ kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Kunstide Koja rajamine" elluviimist.
Projekti kogumaksumus on 61758,24 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 21843,60eurot. Projekti elluviimiseks saadud toetus on 39914,64eurot.
Projekti käigus renoveeritakse osa Kunstikuuri hoonest mille käigus vahetatakse välja hoone vundament, seinad ja katus.
Renoveeritud ruume kasutatakse keraamikaringi, maaliringi ja teiste kunsti- ja käsitööringide läbiviimiskohana.  Ruum on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks.
Eesmärk on kaasata piirkonna kohalikke meistreid ja arendada Rõuge Kunstikuurist aastaringselt toimiv paikkondlik käsitöökeskus erinevas vanuses inimeste käsitöö- ja kunstialaste oskuste omandamiseks.
Oodatavaks tulemuseks on renoveeritud ruum, kus huvilised saavad aastaringselt, vabalt valitud ajal käia tegelemas kunsti ja käsitööga.

2. PRIA toetab Leader meetme 1 „Küla ja kultuuri meede“ alameede 1,1 „Külakogukondade arendamine“ kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Rõuge Kunstikuuri olmetingimuste ja kütte väljaehitamine" elluviimist.
Projekti kogumaksumus on 44256,85 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 4425,69 eurot. Projekti elluviimiseks saadud toetus on 39831,16 eurot.
Projekti käigus renoveeritakse ja ehitatakse Kunstikuuri hoones välja san. sõlmed, pesu- ja tualettruumid, paigaldatakse maasoojuspump ja ehitatakse välja küttesüsteemid.
Renoveeritud ruume saavad kasutada Kunstikuuris toimuvate kunsti- ja käsitööringides osalejad ja külalised.  Ruumid on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks.
Eesmärk ja oodatav tulemus- Kunstikuuri hoones on toimiv vee- ja kanalisatsioonisüsteem koos pesemis- ja tualettruumidega ning keskkonnasõbralik, nõuetele vastav kütesüsteem.

3. Aastal 2020-2021 toetab Pria  Leader meetme1 "Küla ja kultuuri meede" alameede 1.1 "Külakogukondade arendamine" kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Mitmeotstarbelise õppeköögi rajamine Kunstikuuri" elluviimist. 
Projekti kogumaksumus on 26151,10 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering on 2615,11 eurot.
Projekti elluviimiseks saadud toetus on 23535,98 eurot.
Projekti käigus renoveeritakse, ehitatakse ja sisustatakse ruumid pindalaga 24, 47 m2 -õppeköök ja töötuba. Õppeköök sisustatakse mööbli ja köögitehnikaga. 
Õppekööki saab kasutada erinevate kursuste läbiviimiseks (kokandus, seebi valmistamine, märgviltimine). Ruumid on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks. 
Eesmärk ja oodatav tulemus- kogukonnaliikmetele on loodud võimalus tegeleda erinevate loometegevustega kaasajastatud ja aastaringselt tegutsevas kunstikeskuses. 

Sunday, November 13, 2016


 
PRIA toetab Leader meetme 1 „Küla ja kultuuri meede“ alameede 1,1 „Külakogukondade arendamine“ kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Kangastelgede keskuse arendamine Rõuge Kunstikuuris" elluviimist.
Projekti kogumaksumus on 33486 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 3348,60eurot. Projekti elluviimiseks saadud toetus on 30137,40 eurot.
Projekti käigus renoveeritakse ja soojustatakse ruum pindalaga 59,25 m2, paigaldatakse uus elektriseadmestik ja vahetatakse välja osaliselt hoone katusekate.
Renoveeritud ruumi tuleb kangastelgede keskus, mis on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks. Seal saab kududa erinevatel telgedel, osaleda õpitubades, saada individuaalset õpetust, soetada töövahendeid ja materjali.
Eesmärk on kaasata piirkonna kohalikke meistreid ja arendada Rõuge Kunstikuurist aastaringselt toimiv paikkondlik käsitöökeskus erinevas vanuses inimeste käsitöö- ja kunstialaste oskuste omandamiseks.
Oodatavaks tulemuseks on renoveritud 59, 25 m2 suurune ruum, kus huvilised saavad aastaringselt vabalt valitud ajal käia kudumas kangast. Töötab kudujate võrgustik „Õppijast saab õpetaja.


Lisainfo: Annika Kevvai

anneka441@hot.ee