ASUME RÕUGE SÜDAMES.
avatud E-P kell 11.00-18.00

Wednesday, December 12, 2018

Projektid

 
PRIA toetab Leader meetme 1 „Küla ja kultuuri meede“ alameede 1,1 „Külakogukondade arendamine“ kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Kunstide Koja rajamine" elluviimist.
Projekti kogumaksumus on 61758,24 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 21843,60eurot. Projekti elluviimiseks saadud toetus on 39914,64eurot.
Projekti käigus renoveeritakse osa Kunstikuuri hoonest mille käigus vahetatakse välja hoone vundament, seinad ja katus.
Renoveeritud ruume kasutatakse keraamikaringi, maaliringi ja teiste kunsti- ja käsitööringide läbiviimiskohana.  Ruum on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks.
Eesmärk on kaasata piirkonna kohalikke meistreid ja arendada Rõuge Kunstikuurist aastaringselt toimiv paikkondlik käsitöökeskus erinevas vanuses inimeste käsitöö- ja kunstialaste oskuste omandamiseks.
Oodatavaks tulemuseks on renoveritud ruum, kus huvilised saavad aastaringselt, vabalt valitud ajal käia tegelemas kunsti ja käsitööga.


Tuesday, July 31, 2018

Thursday, July 12, 2018

Wednesday, June 20, 2018

Keraamikakursused Kunstikuuris

Keraamikakursused toimuvad kolmapäeviti, algusega 17.30. Juhendaja Aivar Rumvolt. Tasu 10.-

Monday, February 19, 2018

Kohaliku omaalgatuse programm 2017.

MTÜ Omatehtud on saanud toetust meetmest 1- kogukonna areng projektile " Kuurikontsert, kanga- ja maalikursused Kunstikuuris"
Projekt toimus ajavahemikus 01. 06. 2017- 30.12. 2017
Projekti kogumaksumus 1496, 69 euro, millest KOP toetus 1332 euro ja omaosalus 164, 69 euro.

Projekti käigus:
toimus Rõuge Kunstikuuris 25. juulil Kuurikontsert, kuis esinesid Tuulikki Bartosik Eestist, Tobias Elof ja Nicolaj Wamberg Taanist. Tutvustati erinevate rahvaste muusikat ja pille;
Projekti käigus soetati joonistusalused ja kunstitarbed kunstikursuste läbiviimiseks. Kursuste juhendajaks oli Tiit Varblane. Projektist kasvas välja täiskasvanute kunstikursus (klassikaline joonistamine, kriidipastell), mis toimub Kunstikuuri ruumides neljapäeviti kell 18.30- 20. 30;
Projekti käigus toimusid kursused (jätkukursustena) algajatele kangakudumise huvilistele vahemikus 25. 07- 30. 10. 2017. Õpiti materjali eeltöötlust- ribastamist, käärimist, kanga ülesvedu, kudumist.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rahandusministeerium.Sunday, November 13, 2016


 
PRIA toetab Leader meetme 1 „Küla ja kultuuri meede“ alameede 1,1 „Külakogukondade arendamine“ kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Kangastelgede keskuse arendamine Rõuge Kunstikuuris" elluviimist.
Projekti kogumaksumus on 33486 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 3348,60eurot. Projekti elluviimiseks saadud toetus on 30137,40 eurot.
Projekti käigus renoveeritakse ja soojustatakse ruum pindalaga 59,25 m2, paigaldatakse uus elektriseadmestik ja vahetatakse välja osaliselt hoone katusekate.
Renoveeritud ruumi tuleb kangastelgede keskus, mis on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks. Seal saab kududa erinevatel telgedel, osaleda õpitubades, saada individuaalset õpetust, soetada töövahendeid ja materjali.
Eesmärk on kaasata piirkonna kohalikke meistreid ja arendada Rõuge Kunstikuurist aastaringselt toimiv paikkondlik käsitöökeskus erinevas vanuses inimeste käsitöö- ja kunstialaste oskuste omandamiseks.
Oodatavaks tulemuseks on renoveritud 59, 25 m2 suurune ruum, kus huvilised saavad aastaringselt vabalt valitud ajal käia kudumas kangast. Töötab kudujate võrgustik „Õppijast saab õpetaja.


Lisainfo: Annika Kevvai

anneka441@hot.ee


Wednesday, June 25, 2014

Kursused täiskasvanutele!

Kolmapäeviti kell 17.30 Kunstikuuris keraamikakursus täiskasvanutele Aivar Rumvolti juhendamisel. Tasu 10.- Vajalik etteregistreerimine. 55523366 Lya.