ASUME RÕUGE SÜDAMES.
avatud E-P kell 11.00-18.00

Monday, August 19, 2019

Toetus KOP 2019 aasta kevadvoorust.

Rõuge Kunstikuuris on valminud soojustatud, energiasäästlik ja valgustuse nõuetele vastav tööruum olemasolevate ja uute ringide- töötubade läbiviimiseks. Kontsertide ja näituste korraldamiseks.
Valgustuse paigaldamiseks saadus toetust  Kohaliku omaalgatuse programmi 2019. aasta kevadvoorust. Meede 2- elukeskkond ja kogukonnateenuste arendamine.
Projekti kogumaksumus 2448.00, sellest KOP toetus 2000.00 ja omaosalus 448.00.
Kuurikontserti esinejad meie uues, renoveeritud ruumis. 

Monday, June 24, 2019

Keraamika

Igal kolmapäeval kell 17.30 Rõuge Kunstikuuris keraamika kursus. Juhendab Aivar Rumvolt. Tasu 10.-   NB! Keraamikaringi ei toimu 24. juulil.

Wednesday, December 12, 2018

Projektid

 
PRIA toetab Leader meetme 1 „Küla ja kultuuri meede“ alameede 1,1 „Külakogukondade arendamine“ kaudu MTÜ Omatehtud projekti "Kunstide Koja rajamine" elluviimist.
Projekti kogumaksumus on 61758,24 eurot, millest toetuse saaja omafinantseering 21843,60eurot. Projekti elluviimiseks saadud toetus on 39914,64eurot.
Projekti käigus renoveeritakse osa Kunstikuuri hoonest mille käigus vahetatakse välja hoone vundament, seinad ja katus.
Renoveeritud ruume kasutatakse keraamikaringi, maaliringi ja teiste kunsti- ja käsitööringide läbiviimiskohana.  Ruum on huvilistele avatud aastaringseks kasutamiseks.
Eesmärk on kaasata piirkonna kohalikke meistreid ja arendada Rõuge Kunstikuurist aastaringselt toimiv paikkondlik käsitöökeskus erinevas vanuses inimeste käsitöö- ja kunstialaste oskuste omandamiseks.
Oodatavaks tulemuseks on renoveritud ruum, kus huvilised saavad aastaringselt, vabalt valitud ajal käia tegelemas kunsti ja käsitööga.


Tuesday, July 31, 2018

Thursday, July 12, 2018

Wednesday, June 20, 2018

Keraamikakursused Kunstikuuris

Keraamikakursused toimuvad kolmapäeviti, algusega 17.30. Juhendaja Aivar Rumvolt. Tasu 10.-

Monday, February 19, 2018

Kohaliku omaalgatuse programm 2017.

MTÜ Omatehtud on saanud toetust meetmest 1- kogukonna areng projektile " Kuurikontsert, kanga- ja maalikursused Kunstikuuris"
Projekt toimus ajavahemikus 01. 06. 2017- 30.12. 2017
Projekti kogumaksumus 1496, 69 euro, millest KOP toetus 1332 euro ja omaosalus 164, 69 euro.

Projekti käigus:
toimus Rõuge Kunstikuuris 25. juulil Kuurikontsert, kuis esinesid Tuulikki Bartosik Eestist, Tobias Elof ja Nicolaj Wamberg Taanist. Tutvustati erinevate rahvaste muusikat ja pille;
Projekti käigus soetati joonistusalused ja kunstitarbed kunstikursuste läbiviimiseks. Kursuste juhendajaks oli Tiit Varblane. Projektist kasvas välja täiskasvanute kunstikursus (klassikaline joonistamine, kriidipastell), mis toimub Kunstikuuri ruumides neljapäeviti kell 18.30- 20. 30;
Projekti käigus toimusid kursused (jätkukursustena) algajatele kangakudumise huvilistele vahemikus 25. 07- 30. 10. 2017. Õpiti materjali eeltöötlust- ribastamist, käärimist, kanga ülesvedu, kudumist.

Projekti toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Rahandusministeerium.